Informazio orokorra

Talde politikoak  /  Informazio orokorra  /  Hautagaitzen izenaren betekizunak

Hautagaiak izendatzeko betekizunak

Hauteskunde Batzorde Zentralaren Doktrina

1987ko maiatzaren 5eko, 1994ko maiatzaren 30eko, 1998ko urriaren 8ko eta 2000ko urtarrilaren 20ko akordioak:

“alderdi politikoek eta federazioek Alderdi Politikoen Erregistroan emandako izena bakarrik erabili ahalko dute”

1991ko irailaren 11ko eta 1996ko martxoaren 15eko akordioak:

"entitate politikoen ikurrei dagokienez, Alderdi Politikoen Erregistrokoak erabili beharko dira”

1977ko maiatzaren 25eko eta ekainaren 6ko akordioak, 1978ko maiatzaren 8koak, 1979ko otsailaren 5ekoak, 1982ko irailaren 27koak, 1987ko maiatzaren 5ekoak, 1989ko maiatzaren 14koak, 1991ko martxoaren 11koak, 1992ko otsailaren 10ekoak, 1993ko maiatzaren 5ekoak eta 1995eko apirilaren 7 eta 17koak, eta 1999ko otsailaren 4koak, apirilaren 20koak eta maiatzaren 3, 13 eta 24koak:

“ezin dira erabili Erregistroan... erakunde politikoak emandako ikurrak edo enblemak ez direnak, eta hauteskundeen kanpainan zehar ikur horiek erabiltzeari buruz legeriak dioena bete beharko da. Hauteskundeen araudiak ez du kontuan hartzen hauteskunde-prozesurako izen edo ikur berezirik”

1977ko ekainaren 6ko, 1979ko urtarrilaren 17ko eta otsailaren 21eko, 1987ko maiatzaren 11ko akordioak:

“ezingo da erabili aipaturiko Erregistroan emandakoa ez den beste izenik. Ezingo da izen hura laburtu edo hartan bildutako izenari ezer gehitu".

Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia

(esteka 1986ko ekainaren 17ko 144 EAOren gehigarrira- 25. or.)

Maiatzaren 28ko Konstituzio Auzitegiaren 69/1986 ebazpena.

Hautagaitza bakoitzaren aurkezpen-idazkiak hura sustatuko duen Alderdiaren, Federazioaren, Koalizioaren edo Taldearen izena, siglak eta ikurra argi eta garbi adierazteko betebeharra ezingo da inola ere ez “iruzurra erabili, Alderdiaren izen osoa hari dagokion siglekin aldatuz, hautagaitza aurkezten duenaren helburua baita hura argi eta zalantza gabe identifikatzea hautesleek adieraziko duten asmo politikoak hauteskunde kanpainan zehar hura jaso duen benetako erakundea ahalik eta modurik zintzoenean ordezkatzeko”.

… “ez da ezinbestekoa alderdiak aurkezteko termino horiek identifikatzea, eta ezingo da aldatu sustatzaileen ustetan bere garaian emandako izena ez den beste izen bat ere egokia dela esaten delako. Alferrik gogoratuko dugu bere garaian beste bat zen izena aldatu ahal izango duela alderdiak, bere Estatutuak betez, baina –eta Erregistroko ziurtagiriak hori ez du islatzen– hautagaitzaren izena Alderdiarena izan beharko da”.

Esteka Hauteskunde-batzorde Zentralera
Esteka STC 69/1986-ra