Informazio orokorra

Talde politikoak  /  Informazio orokorra  /  Hautagaitzen aurkezpena 2016ko hauteskunde orokorretan

Hautagaitzen aurkezpena 2016ko hauteskunde orokorretan

Zein da Hauteskunde Orokorretan hautagaiak aurkeztu eta aldarrikatzeko eskumena duen Batzordea?
 

Hauteskunde Orokorretan hautagaiak aurkezteari eta aldarrikatzeari loturiko eragiketa guztietarako eskumena duen Hauteskunde Batzordea Hauteskunde Batzorde Probintziala da (Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 169. artikulua).

Hauteskunde Batzordeko Idazkariak segidako zenbaki bana emango dio aurkeztutako hautagaitza bakoitzari eta argitalpen guztietan ordena horri eutsiko zaio (Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 46.9. artikulua).

Nork aurkez ditzake hautagaiak edo hautagai-zerrendak Hauteskunde Orokorretan?
 

Hautagaiak edo hautagai-zerrendak hauek aurkez ditzakete (Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 44. eta 169.3. artikulua):

  • Barne Arazoetako Ministerioko Alderdi Politikoen Erregistroan izena eman duten alderdi eta federazioek.
  • Osatu eta deialdiaren osteko 10 egunetan (maiatzaren 4tik 13ra) dagokien Hauteskunde Batzordeari jakinarazi dioten koalizioek, koalizioaren izena, zuzenduko duten arauak eta bere zuzendaritza- edo koordinazio-organoetako pertsona titularrak adieraziz.
  • Hautesle-elkarteek. Horiek aurkezten diren barrutiko hauteskunde-erroldan izena emana duten %1en sinadurak bildu beharko dituzte, gutxienez.
Aurreko hauteskunde-deialdian Kamera batean ere ordezkaririk lortu ez duten alderdiek, federazioek edo koalizioek hautetsiak izan nahi duten barrutiko hauteskunde-erroldan izena emana duten hautesleen %0,1en sinadura beharko dute, gutxienez.

Hautesleek ezin izango diote bere sinadura hautagaitza bati baino gehiagori eman.

Nortzuk izan daitezke hautagaiak?
 

Adinez nagusiak diren espainiarrak hautagarriak dira, hautesle izanik ekainaren 19ko Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko 5/1985 Lege Organikoaren 6. eta 154. artikuluetan aurreikusitako zergatietako batean ez badaude.

Zein da hautagaitzak aurkezteko epea?
 

Hautagaitzak aurkezteko epea maiatzaren 18tik 23ra doa. Aurkeztutako hautagaitzak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako dira, maiatzaren 25ean, eta aldarrikatutako hautagaitzak maiatzaren 31n (ekainaren 19ko Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko 5/1985 Lege Organikoaren 45., 47. eta 169tik 171ra bitarteko artikuluak)

Nola osatzen da hauteskunde-koalizio bat?
 

Hauteskundeetara batera joateko koalizio-ituna ezartzen duten alderdiek eta federazioek deialdia egin eta hurrengo hamar egunetan Batzordeari jakinarazi beharko diote (maiatzaren 4 eta 13 artean). Hauteskunde Batzorde Zentralaren irailaren 9ko 1/2010 Jarraibidea, Hauteskunde Batzorde Orokorrari buruzko Lege Organikoaren 44.2 artikulua aplikatzeari buruzkoa, hauteskunde-koalizioak osatzeari dagokiona).

Jakinarazpen horretan koalizioaren izena, koalizioa zuzenduko duten arauak eta bere zuzendaritza- eta koordinazio-organoetako pertsona titularrak jaso beharko dira (Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 44.2. artikulua).

Koalizioaren aurkezpenari hauteskunde-koalizioak eratzeko idazkiaren eredu ofiziala onesteari eta behar bezala osatutakoak Hauteskunde Batzorde Zentraleko webgunean argitaratzeari buruzko Hauteskunde Batzorde Zentralaren apirilaren 13ko 1/2016 Jarraibidean onetsitako eredua atxiki beharko zaio.

Zer da hautesle-elkarte bat?
 

Hautesle-elkarteak hautesleen sinadura-kopuru aldakor baten bermeaz osatzen diren elkarte politikoak dira, hauteskunde-prozesu zehatz eta jakin batera hautagaitza aurkezteko bakarrik.

Ez dute, beraz, irauteko asmorik, ezta elkarte-izaerarik ere, eta ez dute Alderdi Politikoen Erregistroan izena eman behar.

Hautesle-elkarte bakoitza beste guztiekiko autonomoa eta askea da. Hauteskunde-barrutian bakarrik dihardu –ez dago hautagaitza kolektiborik aurkezterik, ezta barruti bat baino gehiago hartzerik edo euren artean federazioak edo koalizioak osatzerik– eta baliozkotasun denbora-esparrua elkartea sortzearen xede den hauteskunde-prozesua izango da eta ezin izango da luzaroago jardun.

Hauteskunde Orokorretara hautagaitzak aurkezteko, hautesle-elkarteek, aurkezten den barrutiko hauteskunde-erroldan izena emana dutenen %1en sinadurak beharko dituzte, gutxienez. Hautesleek ezin izango diote bere sinadura hautagaitza bati baino gehiagori eman. Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 169.3. artikulua

Nola egiten da hautagaitzen aurkezpena?
 

Hautagaitzaren aurkezpenari (webgune honetan deskarga daitezkeen formularioetan egiten da hori) Hauteskunde Batzorde Zentralaren 1999ko martxoaren 15eko Jarraibidean jasotzen den dokumentazioa erantsi behar zaio.

Senaturako hautagaitzen aurkezpena.
Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 171. artikulua

  1. Senaturako hautagaitzak banakakoak dira bozketarako eta kontaketarako, nahiz eta aurkezpenerako eta hauteskunde-kanpainarako zerrendatan taldeka daitezkeen.
  2. Senaturako hautagaitza bakoitzak ordezko bi hautagai izan behar ditu eta ordezkapena zein ordenatan bere gain hartuko duten ere adierazi behar da. Ordezko hautagaien izenak Estatuko Aldizkari Ofizialeko hautagaitzen argitalpenean agertuko dira, baita hauteskunde-dokumentazio guztian ere, baina ez dira boto-paperetan agertuko.