OTRAS COMUNIDADES:
Cataluña
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)
logo
Bernat Joan i Marí.
Josep Carles Ibàñez i Martí.
Mercè Planagumà i Obradors.
Rafel Molina i Fernàndez.
José Gómez i Nácher (Independent).
Josep Maria Rufí i Pagès.
Núria Escapa i Fallola.
Pilar Magrinyà i Rull.
Laura Ribalaiga i Prats.
Bernat Costas i Castilla.
Josep Francesc Nogués i Quixal.
Joan Andreu Rodríguez i Serra.
Assumpció Civis i Llovera.
Josep Company i Sala.

Suplentes

Jordi Savall i Domenech.
Núria Arnau i Arias.
> Candidatura número 9
> Principado de Asturias
> Cantabria
> Galicia
> La Rioja
> Andalucía
> Aragón
> Illes Balears
> Cataluña
> Navarra
> País Vasco
> Valencia
Copyright 2004
Subsecretaría.
Dirección General de Política Interior.
Ministerio del Interior.