Campanyes institucionals

Electors  /  Campanyes institucionals  /  Radio  /  Senado

Senat

El diumenge 26 de juny se celebren Eleccions Generals.

Utilitza la papereta sépia per al Senat. Comprova el revers.

Marca amb una creu fins a tres candidats si votes a la Península.

Només dos a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla.

I un a la resta de les illes.

No escrigues ni faces res més en la papereta: Només doblega-la i introdueix-la en el sobre sépia.

Així es vota al Senat.
Ministeri de l’Interior.
Govern d’Espanya.