Campanyes institucionals

Electors  /  Campanyes institucionals  /  Radio  /  Voto por correo 2

Vot per correu 2

Les Eleccions estan prop.

Si vas a estar lluny O per alguna altra raó no pots acudir a votar pots votar per correu.

Si ja tens la documentació electoral en el teu domicili, pots enviar el teu vot fins al 22 de juny per correu certificat. És gratis.

26 de juny.
Eleccions Generals.
El correu pot acostar el teu vot.
Ministeri de l’Interior.
Govern d’Espanya.