Campanyes institucionals

Electors  /  Campanyes institucionals  /  Televisión  /  Voto accesible

Vot accessible

Votar està en la teua mà.

Si eres una persona cega o tens una discapacitat visual greu i coneixes el sistema Braille, pots votar sense obstacles en les Eleccions Generals.

Comunica-ho al telèfon gratuït 900 150 000, fins al 30 de maig.

El dia de la votació hauràs d’arreplegar la documentació per a votar en la teua mesa, presentant el teu DNI.

Votar sense obstacles està en la teua mà.
Ministeri de l’Interior.
Govern d’Espanya.