Elecciones Locales 2011

Campañas institucionales

Procedimiento de votación

Castellano | Catalán | Euskera | Gallego | Valenciano

El temps ha passat

Si el pròxim 22 de maig vols votar en eles Eleccions Locals i Autonòmiques, recorda:

Acredita la teua identitat i presenta el teu DNI, permís de conduir, passaport, targeta de residencia o d`identitat.

Les paperetes i els sobres es diferencien per colors.

Podràs depositar el teu vot a les urnes corresponents, des de les 9 del matí fins a les 8 de la vesprada.

22 de maig: Eleccions Locals en tota Espanya i també Autonòmiques.

Tot té el seu temps y ara és temps de votar.

© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2011.