Elecciones Locales 2011

Campañas institucionales

Voto por correo

botón para volver a la página anterior

Castellano | Catalán | Euskera | Gallego | Valenciano

22 de maio. Eleccións Locais

Se ese día vas estar lonxe da túa vila, da túa terra, da túa cidade ou se algo che impide ir votar, nada che impide votar por correo.

Solicita ata o 12 de maio a documentación necesaria en calquera oficina de Correos.

Recibirala gratuitamente no teu domicilio.

22 de maio. Eleccións Locais

Por correo o teu voto ten todo o seu valor.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.

© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2011.