Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Motak eta Betekizunak

2019ko maiatzaren 26ko Europako Parlamentuko hauteskundeen gastuengatiko diru laguntzak eguneratzeko Agindua: hac/394/2019, apirilaren 3koa (BOE 83 zk., apirilaren 6koa)