Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Procedemento e data de votación

O 26 de maio é día de eleccións ao Parlamento Europeo, locais e autonómicas.

Para votar, identifícate.

Co DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarxeta de residencia ou tarxeta de identidade de estranxeiro.

Utiliza o sobre azul para o Parlamento Europeo, o branco para as locais e o sepia para as autonómicas.

Entrégaos pechados á presidencia da mesa para que os comprobe e deposita cada un deles na urna correspondente.

Podes votar de 9 da mañá a 8 da tarde.

Ministerio do Interior. Goberno de España.