Ministerio del Interior

Elecciones 2019

As eleccións en cifras

As eleccións en cifras
ELECCIÓNS CONVOCADAS PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
Deputados a elixir 54* --- --- --- 54
Candidaturas proclamadas 32 --- --- 39
Candidatos 1.902 --- 5.320 --- 2.368
Homes 973 2.729 --- 1.273 / 53,76%
Mulleres 929 2.591 --- 1.095 / 46,24%
Totais
Conselleiros --- 67.010 --- 67.331 ---
Alcaldes (municipios de eleccións directas no Consello Aberto) 103 103
Alcaldes --- 8.131 --- 8.122 ---
Deputados Provinciais --- --- 1.040 ---
Conselleiros de Cabidos --- 157 --- 155 ---
CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE**) PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
Poboación de Dereito 46.722.980 46.722.980 46.624.382 46.771.341 47.129.783
Censo de Españois Residentes en España (CER) 34.803.653 34.803.653 34.597.844 34.634.572 34.485.294
Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto (CERA***) 2.103.216 7.759 1.920.256 6.649 1.724.390
Censo de Residentes Estranxeiros en España (CERE****) 365.310 466.316 --- 463.765 336.585
Total censo** 37.272.179 35.277.728 36.518.100 35.104.986 36.546.270
Novos electores desde as Eleccións Xerais 2016 1.190.646 1.190.646
Novos electores desde as Eleccións Locais 2015 1.618.987 1.618.987
Novos electores desde as Eleccións Parlamento Europeo 2014 2.013.064 2.013.064
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
1 - Xuntas Electorais
Xunta Electoral Central 1 1 1 1 1
Xuntas Electorais Provinciais 50 50 50 50 50
Xuntas Electorais de Zona 303 303 303 303 303
2 - Circunscricións, Locais**, Seccións**, Mesas **
Concellos 8.131 8.131 8.125 8.122
Locais electorais ** 23.194 23.194 22.953 23.322 23.026
Seccións Electorais ** 36.301 36.301 36.195 36.233 36.141
Mesas Electorais ** 60.076 60.076 57.526 57.739 49.455
Membros de Mesas (Titulares) 180.228 180.228 172.578 173.217 108.622
Membros de Mesas (Suplentes) 360.456 360.456 345.156 346.434 296.670
Total Membros de Mesa (Titulares + Suplentes) 540.684 540.684 517.734 519.651 405.292
MEDIOS MATERIAIS PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
Urnas Aprox. 70.000 215.000 210.000 209.000 68.000
Cabinas Aprox. 59.000 59.000 58.000 59.000 58.000
Total papeletas Aprox.***** 800.000.000 360.000.000 --- 963.500.000
Sobres a confeccionar Administración do Estado 37.000.000 36.000.000 66.800.000 37.355.500 35.528.000
Manual de Instrucións para Membros de Mesa 900.000 900.000 870.000 907.346 765.467
OUTRAS ELECCIÓNS CONVOCADAS PE 2019 EL 2019 G 2016 L 2015 PE 2014
Deputados Asembleas Lexislativas Comunidades Autónomas --- 715 --- 802 ---
Procuradores, Apoderados e Xunteiros (Xuntas Xerais Territorios Históricos do País Vasco) --- 153 --- 153 ---
Conselleiros (Consello Xeral de Arán-Lleida) --- 13 --- 13 ---
Conselleiros Insulares de Mallorca, Menorca e Eivisa --- 59 --- 59 ---
Entidades Territoriais Menores (EATIM) --- 3.356 -- 3.713 --

*Unha vez a retirada do Reino Unido da Unión sexa xuridicamente efectiva, o número de representantes elixidos en España fixarase en 59 (Art.3.2 Decisión UE 2018/937 do Consello Europeo)

** Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE en censo de consulta. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es/oficina_censo

*** Nas eleccións Locais o CERA só pode votar nas Asembleas de Ceuta e Melilla

****O censo CERE nas eleccións ao Parlamento Europeo está formado polos cidadáns e cidadás da Unión Europea residentes en España, nas eleccións Locais ademais destes tamén compóñeno os residentes dos países con acordo de reciprocidade.

*****O total de papeletas é una cifra aproximada. As encargadas da súa fabricación para as eleccións ao Parlamento Europeo son as Delegacións/Subdelegacións do Goberno.