Subvenciones por gastos electorales

Formacions polítiques  /  Subvenciones por gastos electorales  /  Límits de les subvencions per despeses electorals

LÍMITS DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS

PER RESULTATS ELECTORALS
 

L'Estat, en cap cas, abonarà una quantitat superior a:

 • La xifra de despeses electorals declarades justificades pel Tribunal de Comptes.
 • La xifra resultant de multiplicar per 0,37 euros el nombre d'habitants corresponent a la població de dret de les circumscripcions on presente les seues candidatures cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors.

PER ENVIAMENTS ELECTORALS
 

L'Estat, en cap cas, abonarà una quantitat superior a:

 • La xifra de despeses per enviaments electorals declarats justificats pel Tribunal de Comptes.
 • 0,18 euros per nombre d'electors als quals s'haja efectuat l'enviament de propaganda.
 • S'ha de justificar la realització efectiva de l'activitat, és a dir, la remissió dels enviaments.

MODIFICACIONS DE LA LO 8/2007 PER LA LO 3/2015 QUE AFECTEN EL LÍMIT MÀXIM DE DESPESES REGULAT EN LA LO 5/1985.
 

ARTICLE 17. INFRACCIONS I 17 BIS, SANCIONS

MOLT GREU:

 • La superació pels partits polítics, en un 10 % o més, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici d’allò que estableix l'article 134 de la Llei esmentada. 
SANCIÓ:
 • Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l'excés de despesa produït.
 • La sanció no serà inferior a 50.000,00 euros.

GREU:
 • La superació pels partits polítics, en més d'un 3 % i en menys d'un 10 %, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici d’allò que estableix l'article 134 de la Llei esmentada. 
SANCIÓ:
 • Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l'excés de despesa produït.
 • La sanció no serà inferior a 25.000,00 euros.

LLEU:
 • La superació pels partits polítics, en més d'un 1% i en menys d'un 3%, dels límits de despeses electorals previstos en la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del Règim Electoral General, sense perjudici d’allò que estableix l'article 134 de la Llei esmentada. 

SANCIÓ:
 • Una multa pecuniària proporcional del doble al quíntuple de l'excés de despesa produït.
 • La sanció no serà inferior a 5.000,00 euros.