Nas eleccións en cifras

Electores  /  Nas eleccións en cifras
EELECCIÓNS CONVOCADAS G 2016 G 2015 L 2015
Diputados a elixir 350 350 ---
Senadores a elixir 208 208 ---
Candidaturas presentadas ao Congreso dos Deputados 572 625 ---
Candidaturas presentadas ao Senado 606 673 ---
Candidaturas proclamadas ao Congreso dos Deputados*** 545 605 ---
Candidaturas proclamadas ao Senado** 582 657 ---
Candidatos titulares ao Congreso dos Deputados (homes)** 1.980 2.263 ---
Candidatas titulares ao Congreso dos Deputados (mulleres)** 1.836 2.090 ---
Candidatos suplentes ao Congreso dos Deputados (homes)** 749 838 ---
Candidatas suplentes ao Congreso dos Deputados (mulleres)** 755 800 ---
Candidatos titulares ao Senado (homes)**/td> 761 875 ---
Candidatas titulares ao Senado (mulleres)** 556 668 ---
Candidatos suplentes ao Senado (homes)** 1.312 1.541 ---
Candidatos suplentes ao Senado (mulleres)** 1.310 1.536 ---
CENSOS ELECTORAIS (FONTE INE*      
Poboación de Dereito 46.624.382 46.771.341 46.771.341
Censo de Españois Residentes en España 34.597.844 34.635.680 34.634.572
Censo de Españois residentes no Estranxeiro con dereito a voto/td> 1.920.256 1.875.272 6.649
Censo de Residentes Estranxeiros en España --- --- 463.765
Total censo* 36.518.100 36.510.952 35.104.986
Novos electores desde as Eleccións Xerais 2015 197.245 --- ---
Novos electores desde as Eleccións Locais 2015 421.064 --- ---
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL      
1 - Xuntas Electorais      
JXunta Electoral Central 1 1 1
Xuntas Electorais Provinciais 50 50 50
Xuntas Electorais de Zona 303 303 303
2 - Circunscricións, Colexios, Seccións, Mesas *      
Circunscricións Congreso 52 52 ---
Circunscricións Senado 59 59 ---
Municipios 8.125 8.123 8.122
Locais electorais 22.953 22.951 23.322
Seccións Electorais 36.195 36.217 36.233
Mesas Electorais 57.526 57.486 57.739
Miembros de Mesas (Titulares) 172.578 172.458 173.217
Miembros de Mesas (Suplentes) 345.156 344.916 346.434
Total Miembros de Mesa (Titulares + Suplentes) 517.734 517,374 519.651
MEDIOS MATERIAIS      
Urnas Aprox. 210.000 210.000 209.000
Cabinas Aprox. 58.000 58.000 59.000
Total papeletas (Congreso + Senado) Aprox. 360.000.000 400.000.000 ---
Sobres a confeccionar Administración do Estado 66.800.000 66.800.000 37.355.500
Manual de Instrucións para Miembros de Mesa 870.700 870.700 907.346

* Os datos de Censo, Seccións, Locais e Mesas electorais que se ofrecen corresponden aos datos do INE en censo de consulta. Para un maior detalle sobre estes datos: http://www.ine.es/oficina_censo
** O total de papeletas ao Congreso e ao Senado é una cifra aproximada. As encargadas da fabricación de papeletas para as eleccións a Cortes Xerais son as Delegacións/Subdelegacións do Goberno. Para este proceso reducíronse as candidaturas proclamadas con respecto ao anterior.