Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Vot de les persones que resideixen temporalment a l’estranger (ERTA)

Les persones i les electores que es troben temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la seva celebració, i volen votar, ho han de sol·licitar prèviament.

  • Sol·licitud residents temporalment a l’estranger (ERTA) - VC1b (TERMINI FINALITZAT)

  • HAVC bis (full auxiliar sol·licitud vot ERTA) (TERMINI FINALITZAT)