Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Apoderats i Apoderades, Interventors i Interventores de les Candidatures

Poden portar emblemes o adhesius de l'entitat política que representen, però només com a identificació de la candidatura, i sense que això es considere propaganda electoral.