Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Escrutini

El recompte de vots s’anomena escrutini. En un procés electoral l'escrutini es realitza en dos moments diferents.

L'escrutini provisional és el recompte de vots que es realitza en la mesa una vegada ha finalitzat la votació i el resultat de la qual el faran públic el president o la presidenta de la mesa una vegada ha finalitzat el recompte.

L'escrutini definitiu es realitza el tercer dia següent al de la votació per les juntes electorals i ha de concloure no més tard del sisé dia posterior al de les eleccions.