Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Vot de les persones que resideixen temporalment a l’estranger (ERTA)

Les persones que es troben temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la seua celebració, i volen votar, ho han de sol·licitar prèviament.