Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Voto das persoas que residen temporalmente no estranxeiro (ERTA)

As persoas que se atopen temporalmente no estranxeiro entre a convocatoria dun proceso e a súa celebración, e desexen votar, deberán solicitalo previamente.