Subvencions per Despeses Electorals

TIPUS

ORDRE D’ACTUALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS DE 2016: HAP/666/2016, DE 5 DE MAIG (BOE NÚM. 111, DE 7 DE MAIG)

TIPUS I REQUISITS

 • PER RESULTATS ELECTORALS
  • 21.167,64 EUROS PER CADA ESCÓ (DIPUTAT O SENADOR).
  • 0,81 EUROS PER VOT, SI S’HA OBTINGUT UN DIPUTAT ELECTE COM A MÍNIM.
  • 0,32 EUROS PER VOT, PER CANDIDAT QUE OBTINGUI ESCÓ DE SENADOR.
 • PER TRAMESES ELECTORALS
  • 0,18 EUROS PER ELECTOR EN CADASCUNA DE LES CIRCUMSCRIPCIONS EN QUÈ S’HAGI PRESENTAT LLISTA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT.
  • LA QUANTITAT ESMENTADA NOMÉS S’ABONA SI LA CANDIDATURA OBTÉ EL NOMBRE DE DIPUTATS O SENADORS O DE VOTS NECESSARIS PER A CONSTITUIR GRUP PARLAMENTARI EN UNA CAMBRA O L’ALTRA.
  • ENCARA QUE S’ACONSEGUEIXI GRUP PARLAMENTARI EN AMBDUES CAMBRES, LA SUBVENCIÓ NOMÉS ES PERCEP UNA VEGADA.