Resoleu els vostres dubtes

Electors  /  Resoleu els vostres dubtes

Les Corts Generals

Quines eleccions se celebren el 26 de juny?
 

Diumenge, 26 de juny, se celebraran a Espanya eleccions a les Corts Generals, és a dir, al Congrés dels Diputats i al Senat.

Què són les Corts Generals?
 

La Constitució del 1978 estableix que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat (legislatiu, executiu i judicial).

Les Corts Generals (Congrés i Senat) ostenten el poder legislatiu, el Govern representa el poder executiu i els jutges el poder judicial.

Correspon a les Corts Generals aprovar els pressupostos, controlar l'acció del Govern i les altres competències que els atribueix la Constitució.

Quantes eleccions a les Corts Generals s'han celebrat a Espanya des de l'aprovació de la Constitució del 1978?
 

Des de l'aprovació de la Constitució, s'han celebrat onze eleccions generals: el 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 i 2015.

Si voleu conèixer el resultat d'aquestes eleccions, podeu consultar-lo a la base de dades del Ministeri de l'Interior.

Com es convoquen les eleccions a les Corts Generals?
 

Les eleccions a les Corts Generals es convoquen per Reial decret, a proposta del president del Govern i prèvia deliberació del Consell de Ministres.

En el Reial decret de convocatòria es fixa la data de celebració de les eleccions, el nombre de diputats que correspon a cada província, la durada de la campanya electoral, la data en la qual es constituiran les cambres elegides i la normativa aplicable al procés electoral.

Les pròximes eleccions del 26 de juny responen al supòsit previst en l'article 99.5 de la Constitució espanyola: “Si després d'haver transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés, el rei dissoldrà totes dues cambres i convocarà noves eleccions amb el referendament del president del Congrés”.

Quan es constitueixen les Corts elegides?
 

Totes dues cambres es reuniran en sessió constitutiva com a data límit el 20 de juliol del 2016.