Membres de Mesa

A la mesa electoral li correspon presidir l’acte de votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte de l’escrutini.

Com es pot votar

Vot presencial. Vot per correu des d'espanya.Vot CERA. Vot ERTA. Altres procediments de votació.

Calendari electoral

Actuació dels ajuntaments, juntes electorals, partits polítics, oficina del cens electoral, particulars, administració gestora...

Accessibilitat

Telèfon d'informació i sol·licituds vot accessible per a cecs
900 150 000.

Ja estan disponibles les aplicacions gratuïtes per al seguiment de la jornada electoral