Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Boto Kontaketa

Botoak zenbatzeari boto kontaketa esaten zaio. Hauteskunde prozesu batean boto kontaketa une desberdin bitan egiten da.

Behin-behineko boto kontaketa bozketa amaitutakoan Mahaian egiten den boto zenbaketa da, eta horren emaitza mahaiburuak ezagutaraziko du botoak zenbatzen amaitu ondoren.

Behin betiko boto kontaketa Hauteskunde Batzordeek egiten dute bozketaren hurrengo hirugarren egunean, eta beranduenez hauteskundeen ondorengo seigarren egunean amaitu behar du.