Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Escrutinio

O reconto de votos denomínase escrutinio. Nun proceso electoral o escrutinio realízase en dous momentos diferentes.

O escrutinio provisional é o reconto de votos que se realiza na Mesa unha vez finalizada a votación e cuxo resultado fai público o Presidente ou a Presidenta da Mesa unha vez finalizado o reconto.

O escrutinio definitivo realízase o terceiro día seguinte ao da votación polas Xuntas Electorais e debe concluír non máis tarde do sexto día posterior ao das eleccións.