Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Escrutini

El recompte de vots s’anomena escrutini. En un procés electoral l'escrutini es realitza en dos moments diferents.

L'escrutini provisional és el recompte de vots que es fa en la mesa una vegada ha acabat la votació i el resultat de la qual el faran públic el president o la presidenta de la mesa una vegada ha acabat el recompte.

L'escrutini definitiu el fan el tercer dia següent al de la votació les juntes electorals i ha de concloure no més tard del sisè dia posterior al de les eleccions.