Resoleu els vostres dubtes

Electors  /  Resoleu els vostres dubtes  /  Vot ERTA

Vot de les persones que resideixen temporalment a l'estranger (ERTA)

Els electors que es trobin temporalment a l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la seva celebració, i desitgin votar, hauran de sol·licitar-ho prèviament.

Sol·licitud
 

Podrà trobar l'imprès de sol·licitud als Consolats i Ambaixades, i descarregar-lo ací.

Haurà de lliurar personalment la sol·licitud emplenada al Consolat o Ambaixada.

Per a poder formular la sol·licitud, l'elector haurà d'estar inscrit al Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden realitzar en el mateix acte.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 28 de maig (ampliat el termini fins al 6 de juny).

Documentació per a votar
 

L'Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per a votar.

Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 14 de juny. A aquest termini haurà de sumar-se el temps que trigui a arribar la documentació al domicili a l'estranger.

En què consisteix aquesta documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral?

  • un full informatiu.
  • el certificat d'inscripció en el cens.
  • paperetes i sobres de votació.
  • un sobre en el qual ha de figurar l'adreça de la Mesa electoral que li correspongui.
  • un imprès oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

Com votar
 

L'elector haurà de seleccionar la seva opció de vot:

  • Per a l'elecció de Diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
  • Per a l'elecció de Senadors, marcarà el/els candidats de la seva elecció d’acord amb les instruccions que figuren a la papereta. Després ficarà aquesta papereta al sobre de votació de color sèpia.
A continuació, introduirà al sobre dirigit a la mesa electoral el següent:
  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.
Té fins al dia 22 de juny per a remetre aquest sobre per correu certificat.

Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que consti clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial de l’Oficina de Correus de l'Estat corresponent, que certifiqui que s'ha remès dins del termini previst.

El servei de Correus conservarà fins al dia de la votació la correspondència dirigida a la Mesa i la hi traslladarà a les 9 del matí i fins a les 20 hores del mateix dia.

Més informació a l'Ambaixada o Consolat i a www.exteriores.gob.es; www.ine.es.

Enllaç a visita virtual vot ERTA