Ministerio del Interior

Elecciones 2019

Voto por correo das persoas que residen permanentemente no extranxeiro (CERA)

Ampliado o prazo para a presentación da votación CERA por correo certificado aos consulados ata o 25 de maio.
Ampliando o prazo para o depósito do voto CERA nas urnas ata as 20 horas (hora española) o 26 de maio.

Os españois e españolas que residan permanentemente no estranxeiro e desexen votar nas eleccións ao Parlamento Europeo, nas eleccións ás Asembleas de Ceuta e Melilla e nas eleccións ás Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas do 26 de maio, deberán solicitalo previamente.