Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Vot ERTA

Vot de les persones que resideixen temporalment en l'estranger (ERTA)

Els electors que es troben temporalment en l'estranger entre la convocatòria d'un procés i la seua celebració, i desitgen votar, hauran de sol·licitar-ho prèviament.

Sol·licitud
 

Podrà trobar l'imprès de sol·licitud en els Consolats i Ambaixades, i descarregar-lo ací.

Haurà de lliurar personalment la sol·licitud emplenada en el Consolat o Ambaixada.

Per a poder formular la sol·licitud, l'elector haurà d'estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden realitzar en el mateix acte.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el dia 28 de maig (ampliat el termini fins al 6 de juny).

Documentació per a votar
 

L'Oficina del Cens Electoral li enviarà la documentació per a votar.

Els enviaments hauran d'estar realitzats en tot cas abans del 14 de juny. A aquest termini haurà de sumar-se el temps que tarde a arribar la documentació al domicili en l'estranger.

En què consistix aquesta documentació electoral que remet l'Oficina del Cens Electoral?

  • un full informatiu.
  • el certificat d'inscripció en el cens.
  • paperetes i sobres de votació.
  • un sobre en el qual ha de figurar l'adreça de la Mesa electoral que li corresponga.
  • un imprès oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

Com votar
 

L'elector haurà de seleccionar la seua opció de vot:

  • Per a l'elecció de Diputats, introduirà la papereta corresponent a la candidatura triada dins del sobre de votació de color blanc.
  • Per a l'elecció de Senadors, marcarà el/els candidats de la seua elecció d’acord amb les instruccions que figuren en la papereta. Després ficarà aquesta papereta en el sobre de votació de color sèpia.
A continuació, introduirà en el sobre dirigit a la mesa electoral el següent:
  • Sobres de votació amb les paperetes.
  • El certificat d'inscripció en el cens.
  • Si així ho desitja, l'imprès emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.
Té fins al dia 22 de juny per a remetre aquest sobre per correu certificat.

Serà indispensable per a la validesa d'aquests vots que conste clarament en el sobre un mata-segells o una altra inscripció oficial de l’Oficina de Correus de l'Estat corresponent, que certifique que s'ha remès dins del termini previst.

El servici de Correus conservarà fins al dia de la votació la correspondència dirigida a la Mesa i li la traslladarà a les 9 del matí i fins a les 20 hores del mateix dia.

Més informació en l'Ambaixada o Consolat i en www.exteriores.gob.es; www.ine.es.

Enllaç a visita virtual vot ERTA