Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  El Congrés dels Diputats

El Congrés dels Diputats

Què és el Congrés dels Diputats?
 

El Congrés dels Diputats és una de les dos cambres que conformen les Corts Generals, a la qual la Constitució ha reservat una sèrie de funcions i facultats importants.

El Congrés autoritza la formació del Govern, pot provocar-ne el cessament, coneix en primer lloc la tramitació dels projectes legislatius i dels pressupostos, i ha de confirmar o rebutjar les esmenes o els vetos del Senat sobre eixos textos legislatius.

Quants diputats componen el Congrés?
 

El nombre de diputats és de 350.

La distribució de diputats per províncies es fa de la manera següent:
A cadascuna de les cinquanta províncies li correspon un mínim inicial de dos diputats. Les ciutats de Ceuta i Melilla elegixen un diputat cadascuna.

Els 248 diputats restants es repartixen entre les cinquanta províncies en proporció a la seua població.

El Reial Decret de convocatòria de les eleccions concreta el nombre de diputats que tria cada província.

Com es trien els diputats?
 

Tots els diputats són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. A cada província s'elegixen els diputats corresponents segons el que fixa el Reial Decret de convocatòria.

Els partits polítics presenten els seus candidats en llistes tancades i bloquejades, de manera que el dia de les eleccions, l'elector no pot seleccionar candidats individuals o alterar l'ordre de les llistes, sinó que escollirà la papereta del partit triat i la introduirà en el sobre corresponent.