Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Senat

El Senat

Què és el Senat?
 

El Senat és, segons definició de la pròpia Constitució Espanyola, la cambra de representació territorial. Entre les seues funcions es troben la intervenció en l'aprovació de les lleis, la intervenció en l'autorització per a concloure tractats internacionals i en la aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, el control polític al Govern, la informació i l'estudi i la investigació en qüestions d'interés general.

És fix el nombre de senadors?
 

A diferència del que passa al Congrés, el nombre de senadors no és fix. Pot variar a l'alça o a la baixa en canviar el nombre d'habitants de les diferents comunitats autònomes.

La variació del nombre de senadors es produïx al principi de cada legislatura (després de la celebració d'eleccions generals) i es pren com a referència el cens de població publicat l'1 de gener de l'any en què se celebren les eleccions.

Quants senadors hi ha a Espanya?
 

Durant la XI Legislatura, el nombre de senadors ha sigut de 266, dels quals 208 són electes i 58 designats per les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Per a la pròxima legislatura, el nombre de senadors serà de 266

Com es trien els senadors?
 

El Senat disposa, atenent a la procedència, de dos tipus de senadors.

Els 208 senadors s'elegixen per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret de la manera següent: - A cada província peninsular, es trien quatre senadors.

  • A Gran Canària, Tenerife i Mallorca, se'n trien tres.
  • A Ceuta i Melilla, 2.
  • A Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote i La Palma, un. 
Estos 208 senadors seran els que triem el pròxim 26 de juny.

A diferència del Congrés, en el qual es vota a un partit mitjançant llistes tancades, al Senat es vota a la persona, al candidat, i es trien tres, dos o un candidat (sempre un menys dels que li corresponen a cada circumscripció) d'entre els que figuren en la papereta única que hi ha per al Senat i que el votant trobarà en el seu local electoral.

Però a més, hi ha un altre grup de senadors (en l'última legislatura, 58), elegits per les assemblees legislatives de les comunitats autònomes: Un per comunitat autònoma i un altre més per cada milió d'habitants del seu territori respectiu.

El referent que servix de base per a determinar el nombre concret de senadors que correspon a cada comunitat autònoma és el cens de població de dret vigent en el moment de celebrar-se les últimes eleccions al Senat.