Resolga els seus dubtes

Electors  /  Resolga els seus dubtes  /  Les Corts Generals

Les Corts Generals

Quines eleccions se celebren el 26 de juny?
 

El diumenge 26 de juny se celebraran a Espanya eleccions a Corts Generals, és a dir, al Congrés dels Diputats i al Senat.

Què són les Corts Generals?
 

La Constitució de 1978 establix que la sobirania nacional residix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat (legislatiu, executiu i judicial).

Les Corts Generals (Congrés i Senat) ostenten el poder legislatiu, el Govern representa el poder executiu i els jutges, el poder judicial.

Correspon a les Corts Generals aprovar els pressupostos, controlar l'acció del Govern i les altres competències que els atribuïx la Constitució.

Quantes eleccions a Corts Generals s'han celebrat a Espanya des de l'aprovació de la Constitució de 1978?
 

Des de l'aprovació de la Constitució, s'han celebrat onze eleccions generals: els anys 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 i 2015.

Si vol conéixer el resultat d'eixes eleccions, pot consultar la base de dades del Ministeri de l'Interior.

Com es convoquen les eleccions a Corts Generals?
 

Les eleccions a Corts Generals es convoquen per Reial Decret, a proposta del President del Govern i prèvia deliberació del Consell de Ministres.

En el Reial Decret de convocatòria, es fixa la data de celebració de les eleccions, el nombre de diputats que correspon a cada província, la duració de la campanya electoral, la data en què es constituiran les cambres elegides i la normativa aplicable al procés electoral.

Les pròximes eleccions del 26 de juny responen al supòsit previst en l'article 99.5 de la Constitució Espanyola: “Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat ha obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà les dos cambres i convocarà noves eleccions amb l'aprovació del President del Congrés”.

Quan es constituïxen les Corts elegides?
 

Les dos cambres es reuniran en sessió constitutiva com a data límit el 20 de juliol de 2016.